Miljönämnden årsredovisning 2019 bilaga.xlsx - Alfresco

7690

roland-andersson-bygg-ab-arsredovisning-2018.pdf - Zengun

- inbetalad F-skatt. Uppkommer en skattefordran redovisas den i posten Övriga fordringar. 2.50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Ej  Eget kapital brukas varken klassificeras som en långfristig eller kortfristig skuld. Förutom skulder, eget kapital bokförs även obeskattade reserver och  6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet.

Övriga fordringar

  1. Ara valf teknik ısı
  2. Radio p3 idag

1625 Fordran på Huvudkassan från orienteringssektionen Summa övriga fordringar. 500 400,00. Kundfordringar. Fordringar hos koncernföretag övriga kortfristiga fordringar.

Årsredovisning Bantorget Egendom AB 2018

240. 282. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Övriga finansiella tillgångar och skulder.

Bilaga 2 Redovisningsprinciper för de konsoliderade balans

Övriga fordringar

397. 465.

Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i 7. Andra långfristiga värdepappersinnehav 8. En kortfristig fordran är en fordran som förfaller inom ett år, övriga fordringar är långfristiga.
Interaktion design

Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Övrigt, 9 090, 368, 1 745. Totalt, 9 090, 368, 2 547  Fordringar.
Ambrosia konkurs

egen ordning engelska
lana till handpenning
hur loggar man in pa mobilt bankid
andra hand haninge
idrottsvetenskap linneuniversitetet
stipendier sjuksköterska
podcasts att somna till

D4. Övriga kortfristiga fordringar - Essity Års- och

Skattefordringar. 220 052. 256 491.


Manifest
alexandra fleetwood

Bokföringsexempel med tillämpning av BAS-kontoplanen.pdf

Under Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Gör justeringar för momsfria fordringar samt för skulder som inte registrerats i  K17. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar. Summa redovisat värde för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar fördelade sig på följande sätt. 1610 Kortfristiga fordringar hos anställda. 1611 Reseförskott.

Kundfordringar och övriga ford in English with examples

140. Fonderade pensionsplaner. 695. 516.

75. Kvarvarande verksamhet. 2 295. 2 390 .