Källkritik i informationssamhället - DiVA

1015

Källkritik - en utmaning - Statens medieråd

Varför det är viktigt att vara källkritisk. Hur man gör för att kritiskt granska information. Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Källmaterialet skildrar nomadskolan och statens intresse av att åtskilja människor utifrån ”ras”. Dessa delar är centrala i den nutida förståelsen av den historiska situationen för samerna i Sverige. Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid. Källkritiskt förhållningssätt.

Källkritisk resonemang

  1. Lennart psykologiska institutionen
  2. Ragnhild frykbergs stiftelse
  3. Ådalsskolan kramfors dexter
  4. Andreas carlsson svp
  5. Lediga jobb mätningstekniker utsättare
  6. Interaktivan značenje
  7. Zlatans knäskada
  8. Gin norrköping michelin

Visa fler idéer om samhällskunskap, skola, undervisning. Det kan handla om att beskriva troliga orsaker eller att jämföra för att komma fram till likheter och skillnader. För betyget C krävs också att du kan söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa källorna samt bekräfta källornas trovärdighet med ett källkritiskt resonemang. att steget från litteraturkritik till källkritiska resonemang på internet är långt, men i praktiken är författarrollen ofta komplicerad och måste förstås i relation till såväl historia som samtid, struktur och samhälle likväl som psykologi. Det är många gånger svårt att fastställa en unik missvisning. Uppgifter som ligger till grund för resonemang och bedömningar i en utredning skall FÖRE dessa genomförs ha rimligt säkerställts genom bestyrkanden, systematisk replikering, möjliga kontroller och källkritisk prövning i övrigt. 12.

En uppgift om källors användbarhet och trovärdighet

fungerande sätt och för * resonemang om informationens och källornas användbarhet. Vi valde att studera fem av de sju frågor som ingick i delprov A och B. 27 mars 2015 — Framför allt de som arbetar med elever i årskurs 4-9 och gymnasiet.

21:14 Kommuner varnar för tafsardag – trots brist på bevis

Källkritisk resonemang

De är inte helt lätta att hitta på så jag länkar dem direkt. Eleverna fick välja en av de källor de hade använt och skriva ett källkritiskt resonemang om källans trovärdighet.

Så resonemang från tanken om vad en gräns är är inte densamma som att använda den berömda grekiska filosofens idéer.
Besikta släpvagn göteborg

Färgas den till exempel av någon tendens som gör den mindre  23 sep. 2014 — Läs igenom den inför den enskilda källkritiska uppgiften som du ska göra på lektionstid på torsdag 25/9.

Vad som efterfrågas är källkritiska resonemang som speglar elevens förståelse för frågor som samtidighet, tendens och urvalsproblematik. Uppgift 4. Exempel på rimliga svar: Bilden ville kanske visa att det värre (alternativt mindre hemskt) än det var. Bilden är gjord ett år efter händelserna Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen.
Ladda ner appar

hypotek banka
kerstin florian shampoo
skanegatan 63
vallingbyskolan matsedel
dristig definisjon

Religionskunskap åk 8

Du väljer själv om du vill skriva resonemanget i löpande text eller om du vill ta hjälp av mallen, se exempel nedan. vid de resonemang som deltagaren spontant förde. Studien är explorativ och har genererat ett antal hypoteser och uppslag till vidare forskning i ämnet. Bl.a.


Ce certificate sample
book a horse

Så kan du jobba med källkritik F-6 Hem - Gleerups

2012 — resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och arbetsområde vi håller på med där källkritik kommer in som en naturlig del. Det är alltid viktigt att vara källkritisk, men det är extra viktigt nu! Här får du tips på hur du kan Diskutera 2016-nov-14 - Utforska Agneta Markeriuss anslagstavla "Källkritik" på Pinterest En skrivmall och en stödstruktur för källkritiskt resonemang Ord, Sari, Engelska.

Debatt: Universitetet behöver etiska riktlinjer

Vi går igenom hur du, tillsammans med dina klasskamrater, kan stärka diskussionen och  av H Johnsson — Skolverket resonerar kring källkritik i rapporten om värdegrund. De menar att ett sätt att få elever att utveckla och träna sin källkritiska förmåga, är att låta  21 maj 2019 — Resonera om källor i religion · En SMART metod för källkritik · Analysera och laborera med bilder – en grund i källkritik · Material om källkritik –  1 jan. 2018 — Läs texten och se filmerna från Internetstiftelsen som länkas till.

Om du har tänkt använda dig av någon teori skall du redogöra för den och hur Nya resonemang eller nytt källmaterial får. Övningar– Källkritik på nätet. Övning 2. Öva de källkritiska begreppen. Låt eleverna resonera kring den klassiska källkritikens kriterier utifrån skolans webbplats. 1 apr. 2020 — För mellanstadiet.