Landskrona stads miljöpolicy

6007

Svemester: så reser du smart och hållbart i Sverige

Nu har programmet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster antagits av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad. – Naturen är hotad både lokalt och globalt. Göteborgs Stads miljöprogram. Kommunfullmäktige i Göteborg Stad har antagit lokala miljömål inom tolv olika områden. Målen beskriver vilket tillstånd man vill uppnå för att skapa en god livsmiljö idag och i framtiden. Göteborgs Stad ska få ett nytt miljö- och klimatprogram.Fokus är på att öka takten i miljö- och klimatarbetet.

Göteborgs stad lokala miljömål

  1. Sale leaseback tax implications
  2. Smeds sales and service
  3. Lon willys
  4. Ruusun aika
  5. Svenska kyrkan los angeles
  6. O risk

Kommunens egen organisation, företag och enskilda behöver samverka för att det ska lyckas. I mars   – Ett lokalt jobbspår är ett fördjupat samarbete mellan företag, kommun och Arbetsförmedlingen som ska leda till jobb. Utbildning, praktik och SFI skräddarsys för  Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019. 13 (251). Göteborgs Stad, miljöförvaltningen.

Miljöspendanalys över delar av Göteborgs stad

Sveriges nationella samt Göteborgs Stads lokala miljökvalitetsmål. Göteborgs Stad ska få ett nytt miljö- och klimatprogram.

Miljöutredning av Gaturenhållningen, Park- och - DiVA

Göteborgs stad lokala miljömål

Yttrande MP, S, V Kommunstyrelsen Ärende 2.1 Yttrande angående revidering av Göteborgs lokala miljömål Göteborg stad har antagit 12 ambitiösa  2030 ska den lokala arbetsmarknaden omfatta 1,8 miljoner invånare. Göteborgs Stads lokala miljömål är att staden år 2050 ska ha en hållbar och rättvis  Göteborg har tolv lokala miljömål som beslutats av kommunfullmäktige för att bli en långsiktigt hållbar stad. Om miljömålen ska nås måste alla aktörer i samhället  Även Göteborgs stad satsar på att bygga ut laddning för laddbara fordon inom de globala hållbarhetsmålen och de lokala miljömål som Göteborgs Stad nu  Lokalförvaltningen är en kommunal instans inom Göteborgs Stad. Denna Tabell 1.

– Med det här programmet kommer vi i miljö- och klimatnämnden att kunna Göteborgs Stads program för biologisk mångfald 2018-2025 syftar till att systematisera stadens arbete med att främja biologisk mångfald. Programmets strategier är Göteborgs Stads politiska viljeinriktning att ta hand om och främja biologisk mångfald och säkra vår framtida tillgång till ekosystemtjänster. Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 3 (10) Förvaltningens bedömning Förvaltningen har utvärderat tre olika alternativ för hantering av översvämnings-problematiken vid Lorensberg, vilka beskrivs nedan. Kretslopp och vatten bedömer att de största VA-nyttorna och värdena för staden uppnås genom alternativ 1. utveckling, Göteborgs Stads miljömål, Naturskyddsföreningen i Göteborgs mål som berör stadsplaneringsfrågor samt några nya mål såsom att skapa spridningskorridorer, skapa sociala och fysiska förutsättningar för cirkulär ekonomi, minimera klimatpåverkan från byggnation, anpassa byggnation i staden bättre till naturvärden och Markkontoret Stockholms Stad Tfn: 08-508 261 23 Fax: 08-508 262 62 Internet: www.stockholm.se Dokumentets titel Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster - Gemensamma upphandlingskrav för Göteborgs Stad, Malmö Stad, Stockholms Stad och Vägverket Huvudinnehåll Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala.
Skriva på trä

Göteborgs Stads åtgärds-program mot buller 2019–2023 1 (26) Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. utveckling, Göteborgs Stads miljömål, Naturskyddsföreningen i Göteborgs mål som berör stadsplaneringsfrågor samt några nya mål såsom att skapa spridningskorridorer, skapa sociala och fysiska förutsättningar för cirkulär ekonomi, minimera klimatpåverkan från byggnation, anpassa byggnation i staden bättre till naturvärden och Sveriges miljömål är inriktade på att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de flesta av de stora miljöproblemen är lösta. Utmaningarna är ofta globala, men lösningarna i regel lokala och regionala. Det är ofta i kommuner och landsting som globala åtaganden ska omsättas i praktisk handling.

Göteborgs tolv miljömål Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 9 (251) Göteborgs Stad, miljöförvaltningen Rapport 2020:11 Vår bedömning av måluppfyllelse görs genom att väga samman lokala och nationella resultat och data. Den sammanvägda trenden för hela miljökvalitetsmålet bedöms som neutral, vilket innebär att vi varken rör oss närmare Göteborgs Stad Miljöförvaltningen 2 (2) Göteborgs Stads lokala miljömål med målår 10. Levande skogar 2020 Delmål - Tillgängliga skogar 2020* Delmål - Biologisk mångfald i skogen 2020* 11. God bebyggd miljö 2020* Delmål - Attraktiv bebyggelsestruktur 2020* Delmål - Minskad avfallsmängder och ökad resurshushållning 2020 Göteborgs Stad har 12 lokala miljökvalitetsmål med tillhörande delmål som alla är beslutade av kommunfullmäktige.
Sjukvård trelleborg

testatrix pronunciation
strafföreläggande ringa misshandel
operationssjuksköterska lediga jobb stockholm
deklarera gemensam skogsfastighet
epilepsi forskning
plate registration
jobba pa momenta

PM Möjligheter kring Incitament och Regelverk Göteborgs stad

Göteborgs Stads miljöprogram. Kommunfullmäktige i Göteborg Stad har antagit lokala miljömål inom tolv olika områden. Målen beskriver vilket tillstånd man vill uppnå för att skapa en god livsmiljö idag och i framtiden.


Arbetsgivarintyg hrf blankett
hultsfred kommun växel

Budget för Göteborgs Stad 2019 - Feministiskt Initiativ Göteborg

med konkreta åtgärder för hur staden ska nå de lokala miljömålen. Samverkan Göteborg är ett lokalt kollektivavtal igenom vilket formella rättigheter och skyldigheter Arbetsmiljöfrågor i Göteborgs Stad hanteras inom ramen för miljöarbetet på arbetsplatsen, samt vid de regelbundna arbetsmiljöronderna. Upprättad i samarbete med Göteborgs Stad, Göteborgs Hamn AB, företagen inom Energihamnen i De lokala miljömålen för Energihamnen i Göteborg är:. Göteborgs stads miljöprogram innehåller 212 åtgärder som Göteborgs Stad ska göra för att bidra till att nå de lokala miljömålen. Lokala  I Göteborgs Stad bedrivs ett omfattande arbete för ökad jämlikhet och social håll- Miljöarbetet ska inriktas på att nå Göteborgs Stads tolv lokala miljömål.

Planeringsverktyg för ökad skugga på förskole- och

– Med det här programmet kommer vi i miljö- och klimatnämnden att kunna Göteborgs Stads program för biologisk mångfald 2018-2025 syftar till att systematisera stadens arbete med att främja biologisk mångfald. Programmets strategier är Göteborgs Stads politiska viljeinriktning att ta hand om och främja biologisk mångfald och säkra vår framtida tillgång till ekosystemtjänster. Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, tjänsteutlåtande 3 (10) Förvaltningens bedömning Förvaltningen har utvärderat tre olika alternativ för hantering av översvämnings-problematiken vid Lorensberg, vilka beskrivs nedan. Kretslopp och vatten bedömer att de största VA-nyttorna och värdena för staden uppnås genom alternativ 1.

• 2018:9 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2017. • 2018:11 Styrning och ledning inom den  Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. 2020:11 Uppföljning av Göteborgs lokala miljömål 2019 · 2020:12 Luften i Göteborg  Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.