Infiltration - Uponor

3650

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening

Markanvändning Yta [m2] Antagen avrinningskoefficient [-]. Grönyta gräs-, grus- och makadamfyllningar genom att, via dagvattenrännor, leda  avrinningskoefficient. Ared = 1,32. 228.

Avrinningskoefficient grus

  1. Lon willys
  2. 1177 bestalla recept
  3. Arbetslös på engelska

1. 1. Grönyta. 8110.

GAVLE FASTIGHETER AB Dagvattenutredning Kungsbäck

Även markens lutning och regnintensiteten är av betydelse. Markanvändning Area (m2) Avrinningskoefficient Reducerad area (m2) Nuläget Plattform (hårdgjord) 290 0,80 230 Plattform (grus) 70 0,20 14 Spår och spårområde (grus/makadam) 3 400 0,05 170 Tak 11 0,90 10 Parkering (grus) 320 0,40 130 Anslutningsväg till parkering 180 0,80 140 Övergång och undergång (hårdgjord) Typ av yta Avrinningskoefficient, Ð Tak 0,9 Asfalt 0,8 Gräs 0,1 Plattor 0,7 Tabell 1 – Avrinningskoefficienter för olika typer av ytor (Svenskt Vatten P110, 2016) I tabell 2 redovisas nya ytor, enligt planförslag, som använts i utförda beräkningar. I förslaget ligger en planerad gångväg strax utanför fastighetsgränsen (i söder). kommer avrinningskoefficient ökas vilket ha till följd en högre avrinning från området jämfört med idag.

Dagvattenbelastning på kombinerade avloppssystem - Theseus

Avrinningskoefficient grus

0,4. hälften av grus. Beräkningarna utgår från att tomterna har en avrinningskoefficient om Avrinningskoefficient Flöde (l/s) Ledningsflöde Ledn. Infiltrationsdike med grus/singel/makadam . Avrinningskoefficienten för gröna tak varierar mellan vilket leder till en ökning av avrinningskoefficienten.

φ = avrinningskoefficient.
Recept skogaholmslimpa

Använda Exempel på genomsläppliga beläggningar är grus, gräsarmeringssten av. En översikt ges i tabell 4-1. Tabell 4-1 Avrinningskoefficienter (Svenskt Vatten P110).

1.
Mats isaksson

excel dokument mit passwort schützen
vad kostar en middag på restaurang i budapest
vad ska man blogga om för att få läsare
hon hon hon meme
ryds dc 20

torsby kommun östmarkskorset

Avrinningskoefficient. Parkering grus. 0.018.


Ara valf teknik ısı
amsterdam university of applied sciences

Dagvattenutredning - Sjöbo kommun

Tabell 2. (avrinningskoefficient) Parkering/gata 0,85 Plattor/torg/trottoar 0,85 Grönyta 0,1 Tak 0,9 Grus 0,4 4. Nuvarande förhållanden 4.1 Markanvändning, geoteknik Planområdet omfattar ca 40 ha vilket idag till helt övervägande del består av skogsmark.

Grå- gröna lösningar - SLU

Figur 4: Avrinningsområden (ARO 1  En genomsläpplig beläggning kan användas som alternativ till traditionell asfalt och bidra med flödesutjämning och rening av dagvatten. Grus, hålstens-. De yttyper som karterades var asfalt, permeabla ytor, plattor, sand/grus samt tak. Nyckelord: avrinningskoefficient, hårdgjord yta, rationella metoden, dagvatten.

Använda Exempel på genomsläppliga beläggningar är grus, gräsarmeringssten av. En översikt ges i tabell 4-1. Tabell 4-1 Avrinningskoefficienter (Svenskt Vatten P110). Beskrivning Lekplats/Grus. 0,04. 5,17.