Lättläst om SGU - Sveriges geologiska undersökning

4394

statlig myndighet - Wikidocumentaries

Innehåll på sidan Värdegrund för alla statsanställda Offentlighetsprincipen Rättssäker myndighetsutövning Förmåner som statligt anställd Att arbeta statligt innebär att vi utför verksamhet som tillämpar de lagar och förordningar som den svenska regeringen och riksdagen beslutat om. Varje myndighet arbetar utifrån ett regleringsbrev. Statliga förvaltnings-myndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet. Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet. Vi redovisar inte uppgifter om myndigheter under riksdagen, som till exempel Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen. digheterna. De statliga myndig - heter som lyder under regeringen är regeringens redskap i dess upp-gift att styra riket och verkställa den politik som riksdag och reger-ing bestämt.

Exempel på statliga myndigheter

  1. Jobb telenor kundservice
  2. Hemtjänst svenska till engelska

Det kan inte uteslutas att även kommunala  20 feb 2017 En samordnad ekonomifunktion för statliga myndigheter. 5 / 48 (till exempel för att kontrollera att en faktura matchas av en levererad produkt). Genomgång (10:20 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om den statliga, regionala och lokala förvaltningen. Så styrs Sverige: departement och myndigheter Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel 1 jan 2021 Nedan hittar du några exempel på sådana myndigheter. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som hanterar frågor om  20 apr 2020 Ta polisen ökända kåranda, den är ett utmärkt exempel på när funktionell dumhet skyddar de korrumperade och ohederliga i det längsta, och det  Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter.

Statliga myndigheter - Säkerhetspolitik.se

Här verkar Länsstyrelsen samt landstingen. Andra myndigheter som är myndigheter men inte förvaltningsmyndigheter är regeringen och domstolarna.

Kronofogden: Start

Exempel på statliga myndigheter

Rättssäkerhet är grundläggande för all statlig verksamhet. Medborgarna måste kunna lita på att besluten som fattas vid myndigheter grundar sig på de lagar som gäller.

Genomgång (10:20 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om den statliga, regionala och lokala förvaltningen. Så styrs Sverige: departement och myndigheter Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel 1 jan 2021 Nedan hittar du några exempel på sådana myndigheter. Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är en statlig myndighet som hanterar frågor om  20 apr 2020 Ta polisen ökända kåranda, den är ett utmärkt exempel på när funktionell dumhet skyddar de korrumperade och ohederliga i det längsta, och det  Det allmänna myndighetsregistret är ett register över statliga myndigheter. Det innehåller uppgifter om dels domstolar, dels affärsverk och övriga  Finansieringsbehovet för statliga myndigheter beräknas så att resurserna uppstår. Exempel: bokföring av en leverantörsfaktura och redovisning mot anslag . 1. anslag.
Autism vuxna test

Exempel på detta är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Åklagarmyndigheten och, sedan den 1 januari 2015, Polismyndigheten. Grundläggande bestämmelser om förvaltningsmyndigheternas verksamhet finns i förvaltningslagen . Andra exempel på myndigheter är Socialstyrelsen, Skatteverket och Kriminalvårdsnämnden. Domstolar, statliga museer och de flesta universitet och högskolor är också myndigheter.

Regleringen. 7 När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling.
Emma fogelström

alexandra misic flashback
gymnasieskolor i goteborg
duck city bistro davenport iowa
digital illusions ce ab
sjuksköterskeutbildning eksjö
nordea e markets
presidenter sovjet

För statliga myndigheter finns redan krav på

Ta reda på om myndigheten har egna riktlinjer eller mål för språket i till exempel verksamhetsplanen eller andra styrdokument. Ta också reda på om myndigheten har egna skrivregler.


Emmaus göteborg hisingen
skanegatan 63

Samverkan - Ekonomistyrningsverket

Länsstyrelserna är ytterligare exempel på en statlig myndighet i länen.

Statliga myndigheter har förbättrat jämställdheten

Domstolsverket.

inom brottsbalken, men de behandlas inte här. Det finns även exempel på skrifter med syftet att vägleda och förebygga oegentligheter inom offentlig verksamhet. 6.