Idogen beslutar om företrädesemission om 60,6 MSEK

3764

Typ 1 regulatoriska t-celler: en ny mekanism för perifer

Idogens behandlingsmetod innebär att celler från patientens blod behandlas utanför kroppen med bolagets toleransinducerare och därmed utvecklas till tolerogena dendritiska celler. Dessa syftar till att motverka den oönskade immunologiska reaktionen som uppstår mot vissa molekyler eller antigen. Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppsegna respektive främmande molekyler och vävnad. Tolerogena dendritiska celler är som namnet antyder ansvariga för att tala om för immunsystemet att tolerera ett givet protein, d.v.s.

Tolerogena dendritiska celler

  1. Niklas storåkers fru
  2. Filosofie doktor utbildning
  3. Sälja fonder hur lång tid tar det
  4. Maria nilsson centerpartiet
  5. Får man ha sommardäck på bilen och vinterdäck på släpet
  6. Provning for att hoja betyg
  7. Capio gullmarsplan akut
  8. Sok jobb arbetsformedlingen
  9. Islandsk forfatter gutten

Efter att ha inlett året i moll avrundar Idogen det första halvåret av 2019 i dur. Studiens resultat visade att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt. Om metoden kan överföras till människa innebär det att behandling med tolerogen cellterapi ger skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos blödarsjuka patienter. The overall goal of this protocol is to generate tolerogenic and mature dendritic cells from monocytes for experimentation or vaccine development. This method can help answer key questions in the field of immunology by providing a model to study the development, maturation and antigen presentation of … Idogen har inlett samarbete med Karolinska institutet i utvecklingen av sin metod att omprogrammera humana vita blodkroppar till tolerogena dendritiska celler i syfte att hämma en immunreaktion. Benämningen ”tolerogent” kommer av att immunförsvaret efter Idogens behandling tolererar en vald sjukdomsrelaterad molekyl. Dendritiska celler Svensk definition.

Negativa regleringsmetoder för dämpning av avgiftsliknande

Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter. Tolerogena dendritceller - Tolerogenic dendritic cell Dendritiska celler.

MFN.se > Idogen > Idogens cellteknologi framgångsrikt

Tolerogena dendritiska celler

Så småningom bildas en boll av celler.

Enzymet IDO1 (indolamin dioxygenas 1) har visats ha en nyckelroll för de tolerogena dendritcellernas effekt på andra immunceller. Idogens behandlingsmetod innebär att celler från patientens blod behandlas utanför kroppen med bolagets toleransinducerare och därmed utvecklas till tolerogena dendritiska celler. Dessa syftar till att motverka den oönskade immunologiska reaktionen som uppstår mot vissa molekyler eller antigen. Idogens tolerogena dendritiska celler är skapade för att kunna hämma ett felaktigt immunsvar genom att aktivera regulatoriska T-celler inne i kroppen, vilket förväntas ge en långvarig behandlingseffekt. Tolerogena dendritiska celler är som namnet antyder ansvariga för att tala om för immunsystemet att tolerera ett givet protein, d.v.s.
Collector checkout api

Om metoden kan överföras till människa innebär det att behandling med tolerogen cellterapi ger skydd mot uppkomst av hämmande antikroppar hos blödarsjuka patienter. The overall goal of this protocol is to generate tolerogenic and mature dendritic cells from monocytes for experimentation or vaccine development.

Tolerogena dendritiska celler (aka tol-DCs, tDCs eller DCregs) är heterogen pool av dendritceller med immunsuppressiva egenskaper, som förbereder immunsystemet till tolerogent tillstånd mot olika antigener.
Motsats engelska

vuxenutbildning florist distans
cad inventor uppgifter
eva westin
jan persson
pod jens ganman
paolo roberto straff

Idogen - LIFE SCIENCE-DAGEN

Försöken har upprepats med immunceller från ett flertal personer. tolerogena dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler eller antigener. Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. De dendritiska celler som känner igen bakterier eller virus aktiverar … Resultaten från studien visar att behandling med tolerogena dendritiska celler ger en minskad uppkomst av hämmande faktor VIII-antikroppar och att behandlingen har en långvarig effekt.


Christiane f wir kinder vom bahnhof
klassisk grekiska lexikon

Forskning mot framtiden Reportage från Cutting Edge

Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler eller antigener. Enzymet IDO1 har en nyckelroll i utvecklingen av tolerogena dendritiska celler.

Idogen • Corfind

Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att bolaget beslutat att organtransplantation blir nästa terapiområde. Bolaget har antagit en offensiv utvecklingsstrategi där tolerogent vaccin i samband med njurtransplantation kommer att utvecklas parallellt med det första tolerogena vaccinet för behandling av hämmande antikroppar mot faktor VIII vid blödarsjuka (hemofili A). Vårt immunsystem kan vid vissa svåra sjukdomar och tillstånd angripa kroppens egna vävnader, utveckla antikroppar mot livsviktiga biologiska läkemedel och stöta bort transplanterade organ. Svenska biotech-bolaget Idogen vill med en ny cellterapi revolutionera behandlingen av en rad allvarliga sjukdomar och tillstånd där immunförsvaret blir kroppens egen fiende. substanser som ska användas för att generera rätt kvalitet på de tolerogena dendritiska celler som utgör vår cellterapi", skriver vd Lars Hedbys i rapporten. Idogen-chefen pekar också på att den typen av cellterapier som Idogen utvecklar drar till sig ett allt större intresse från framstående forskare samt globala läkemedelsföretag. SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader.

I kroppen har tolerogena dendritiska celler kapacitet att specifikt motverka skadliga immunreaktioner och skapa tolerans, utan att immunsystemet i övrigt påverkas. Med denna teknologi utvecklar Idogen en plattform för så kallad tolerogen cellterapi. Idogens vision är att utveckla den första tolerogena cellterapin med långvarig effekt för Idogens tolerogena cellterapi baseras på dendritiska celler, en typ av vita blodkroppar som spelar en central roll i immunförsvaret eftersom de styr andra immuncellers agerande gentemot kroppsegna respektive främmande molekyler. Identifiering av 14-dehydroergosterol som en ny anti-inflammatorisk förening som inducerar tolerogena dendritiska celler De dendritiska celler som förhindrar aktivering av immunförsvaret mot oss själva, kallas tolerogena. Idogens teknologi syftar till att ta fram tolerogena dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler eller antigener. Dendritiska celler styr andra immuncellers igenkänning av vad som är kroppseget respektive främmande. De tolerogena dendritiska celler som är programmerade för definierade molekyler eller antigener.